ZÁCHYTNÉ NÁDOBY Z MRC

Skládací nádoby z materiálu MRC zachytávající unikající tekutiny z transformátorů.

Stručný popis

Jedná se o lehce skladovatelné, vysoce odolné a nepropustné nádoby určené jako bezpečnostní podložka pod transformátory, zabraňující úniku transformátorového oleje do životního prostředí.

Technická dokumentace: ZÁCHYTNÉ NÁDOBY MRC