Čistící prostředky

Produkty na čištění aplikačních zařízení, nářadi a ploch znečištěných při práci s materiály TRADECC.

PC® PU CLEANER

Směs rozpouštědel vyvinutých na odstraňování vytvrzených PU pryskyřic z aplikačních zařízení a nástrojů.

Technická dokumentace: PC PU CLEANER


PC® ECOCLEAN

Ekologické čistící rozpouštědlo.

Technická dokumentace: PC ECOCLEAN


PC® 5900

Směs organických dipolárních a nedipolárních rozpouštědel.

Technická dokumentace: PC 5900