Těsnění spar

vložením do pracovních spar betonových konstrukcí před betonáží, vytvoří zábranu proti pronikání vody ze zavodněných podzemních vrstev přes tyto spáry

PC® BENTOSTRIP

Těsnící prvek vkládaný do konstrukčních spár stavebních konstrukcí.

Technická dokumentace: PC BENTOSTRIP


PC® 5800 ML

Nearomatické, tixotropní lepidlo na bázi neoprenu a syntetických pryskyřic.

Technická dokumentace: PC 5800 ML


Injektážní příslušenství

Injektážní hadice dodáváme systém prostupný celým povrchem směrem zevnitř ven. Hadice jsou nestlačitelné. Systém obsahuje propustné hadice, tlakové hadice, spojky lineární a úhlové, fixační svorky (upevnění k podkladu) a injektážní koncovky na upevnění k bednění resp. na vnitřní stranu konstrukce.

Technická dokumentace: PC Injectra