Stabilizace základové jámy eskalátorů a výtahu

Referenční projekt: Rekonstrukce vlakového nádraží - stabilizace a utěsnění základové jámy eskalátorů a výtahu

Místo: Pardubice

Klient: Eurovie a.s.

Použitý materiál