Sanace povrchů pojížděné betonové desky

Referenční projekt: Rubeška II.

Místo: Praha Vysočany

Klient: SVJ Rubeška II

Použitý materiál