Referenční projekty: rok 2018

Referenční projekt: Sanace průsaků - Česká spořitelna a.s.

Místo: Olbrachtova ul., Praha 4

Klient: Instalace Praha a.s.

Použitý materiál