Referenční projekty: rok 2015

Referenční projekt: Silová injektáž trhlin - cca 980 m

Místo: D5 - most Prackovice

Klient: SMP Praha a.s.

Použitý materiál